Category Archives: Branding

Branding – artiklar

Storybranding är att strukturera ett budskap med hjälp av de dramaturgiska reglerna i storytelling. Det är det effektivaste sättet att kommunicera för nå mottagaren.

Genom att använda en process som påminner om den när man utvecklar ett filmmanus, men istället använda det på ditt budskap, skapar man ett budskap som mottagaren tar till sig bättre.

Bygga varumärke med känslor

Känslor bygger varumärken. Och vilken känsla är häftigare än förväntningarna på den första kyssen? Vad

Kunden i centrum – nyckeln till framgång för din kommunikation

”Kunden i centrum” eller ”Kunden har alltid rätt” är två gamla klassiker för alla som