Category Archives: Branding

Branding – artiklar

Storybranding är att strukturera ett budskap med hjälp av de dramaturgiska reglerna i storytelling. Det är det effektivaste sättet att kommunicera för nå mottagaren.

Genom att använda en process som påminner om den när man utvecklar ett filmmanus, men istället använda det på ditt budskap, skapar man ett budskap som mottagaren tar till sig bättre.

Fem typer av brand storytelling

Det finns fem typer av brand storytelling. Vilken du ska använda beror på var mottagaren

Bygga varumärke med känslor

Känslor bygger varumärken. Och vilken känsla är häftigare än förväntningarna på den första kyssen? Vad