Category Archives: Storytelling

Storytelling – artiklar

Storytelling är hantverket att berätta en engagerande historia med karaktärer och utmaningar. En historia som får dina tittare, lyssnare eller läsares uppmärksamhet. Rätt utfört är storytelling det effektivaste sättet att nå den mänskliga hjärnan med ett budskap. Och ett av de trevligaste, därför storytelling runt rätt utfört är inte  påträngande.

Maslows behovstrappa nyckeln till bra storytelling

Anledningen att storytelling fungerar är psykologisk – bra storytelling går att härleda till Maslows behovstrappa.

Bygga varumärke med känslor

Känslor bygger varumärken. Och vilken känsla är häftigare än förväntningarna på den första kyssen? Vad

Storytelling vann OS till Tokyo

En sen ändring i presentationen med mer fokus på storytelling avgjorde OS-omröstningen. Istanbul och Madrid