Storytelling

Storytelling

Storytelling är det effektivaste sättet att nå en annan hjärna. Anledningen är såväl kemisk som biologisk. Det visar forskningen.

 

Storytelling – sammanfattning

  • En story är en serie av konfliktdrivna händelser som skapar en förändring i en karaktärs liv.
  • Anledningen att storytelling är så effektivt beror på att hjärnan arbetar och visualiserar genom stories.
  • Har funnits med människan genom hela evolutionen; en av faktorerna som fick oss att avvika från djuren.
  • Är det effektivaste sättet att nå fram med ett budskap. Är därför det effektivaste verktyget för kommunikation, marknadsföring och försäljning.

Varför fungerar storytelling?

För att förstå varför storytelling fungerar måste man förstå människans evolution genom historien. Anledningen att storytelling fungerar och fungerar så bra är direkt kopplat till vårt dna.

 

Storytelling – historia

Storytellingens historia är lika gammal som människans historia. Den börjar med människans inledande utveckling av medvetenheten. Den fortsätter i människans kamp för överlevnad och landar i människans förmåga att tänka i stories, med andra ord visualisera, analysera, drömma och fantisera.

 

Den första mänskliga tanken

Spolar man tillbaka tiden miljontals år fanns inte människan. Evolutionsforskare har konstaterat att med utvecklingen av den mänskliga hjärtan (och närmare bestämt den del som kallas Broadmann area 10) så började människan utveckla en medvetenhet om sig själv. Det (bland annat) separerade människan från djuren.

 

Den andra mänskliga tanken

Inte långt efter att människan utvecklade sitt självmedvetande blev den också medveten om tid. Och med det kom vetskapen om att att tid någon gång tar slut. Alltså att vi en dag dör.

Detta utvecklade rädslan i oss människor.

 

Den storydrivna hjärnan

Med en medvetenhet om sig själv och sina rädslor för att dö utvecklade människan en förmåga att hela tiden analysera situationen för sin egen överlevnad. Det blev direkt en undermedveten process där bara förändringar noterades. 

Så länge allt var bra och i balans fortgick livet som vanligt. Men när något förändrades reagerade hjärnan. Den började analysera. Är detta ett hot eller en möjlighet? För att kunna göra analysen behövde hjärna måla upp en bild av framtiden baserad på hur situation är just nu.

Hjärnan målade upp en story.

 

Berättar du en story som mottagaren upplever som viktig så når du fram.

 

Hjärnan skapar stories hela tiden

Idag skapar hjärnan stories hela tiden. Det är så hjärnan analyserar framåt. Men det mesta av det här sker omedvetet. Det är bara någon få procent av alla stories som vi faktiskt blir medveten om och reagerar på.

De stories som når fram är de som är viktiga för oss. Det som grundades i att reagera på hot och vår överlevnad – som får anses vara viktigt, är idag sällan på liv och död, utan översatt till dagens värld vi lever i: viktiga.

Men – och det är det fundamentala – berättar du en story som mottagaren upplever som viktig så når du fram.

 

”Story är det mest kraftfulla verktyget som finns för att nå den mänskliga hjärnan”

Don Miller, CEO, Storybrand

DE SJU

STEGEN

I ALL BRA

STORYTELLING

02

…och ställs inför en utmaning eller problem…

03

…som den inte kan lösa utan en guide.

04

Guiden har en plan

05

…och uppmanar karaktären att agera

06

…så att de undviker ett misslyckande

07

…och istället slutar i framgång.

GRATIS GUIDE OM KRAFTEN I STORYTELLING

 

Ebook om kraften i storytelling

Förstå hur du kan skapa tydligare budskap. Hur du kan bygga starkare varumärken. Och hur du kan sälja bättre. Bara genom att använda kraften i stories.

Den här e-booken förklarar grunderna i kraften med storytelling. Fyll i formuläret nu så har du den i mailen direkt. Om tio minuter kan din kommunikation vara förändrad för alltid.

 

 

SÅ HJÄLPER JAG ER MED STORYTELLING

 

Tre enkla steg till att använda kraften i storytelling.

01

Boka ett första kostnadsfritt digitalt möte. Då går vi igenom era tankar och funderingar, er story samt era behov och och mål.

02

Beroende på behov tar vi fram er unika plan. En plan att 1) förstå storytelling och 2) lära er använda kraften i stories till er fördel.

03

Ni har verktygen att i alla framtiden skapa tydliga budskap och ha bättre genomslag i er kommunikation.

 

Vill du använda kraften i storytelling? 

Det bästa är att fylla i formuläret nedan. Det går också att ringa på 08-627 06 00.

 

 

ARTIKLAR OM  STORYTELLING